Magnetische motor

Er zijn de afgelopen jaren veel concepten gepresenteerd met maar één doel voor ogen: zo schoon en tegelijkertijd goedkoop mogelijk energie opwekken. Geen wonder, zou men zeggen, als men denkt aan de conventionele middelen waarmee in de laatste jaren en tot op heden energie wordt opgewekt. Voorbeelden zijn: Kolengestookte elektriciteitscentrales, kernenergie of zelfs de bekende verbrandingsmotor - allemaal machines die een betrekkelijk laag rendement hebben en bovenal grote hoeveelheden niet-hernieuwbare grondstoffen (bijv. aardolie) verbruiken.

Heel anders zijn de zgn. Magnetische motor. Deze specifieke Elektrische motor lijkt qua ontwerp op een conventionele elektromotor, maar heeft een aantal eigenaardigheden en innovaties die hem uniek maken en hem tot de toekomst van de energieopwekking zouden kunnen maken. Laten we dus eens in dit fascinerende onderwerp duiken en onder de loep nemen hoe de magnetische motor werkt en wat hem zo bijzonder maakt.

Het wordt een magnetische motor genoemd of Magneetgenerator. Zoals ik al eerder zei: In principe is de magnetische motor gelijk aan de conventionele elektromotor, echter, hier niet alleen een Magneet maar meerdere tegelijk. Afhankelijk van het motortype en het vermogen, verschillen deze zowel van het aantal Magneten evenals hun opstelling. De moeilijkheid is hier om de juiste opstelling van de magneten op de stator te vinden. In de afgelopen jaren en decennia is een enorme hoeveelheid tests gedaan en zijn steeds weer nieuwe oplossingen gepresenteerd.

Magnetische motor VS elektrische motor: het belangrijkste verschil

magnetische motor howardjohnson

Stop met dat oppervlakkige geplaag! Nu komen we bij de echt belangrijke verschillen tussen een conventionele elektromotor en een magnetische motor. Terwijl een conventionele elektromotor elektriciteit verbruikt om er mechanische energie of arbeid mee op te wekken, verbruikt een magnetische motor geen elektriciteit, maar wekt hij die op! Alles wat nodig is, is een bepaalde hoeveelheid aanvangsenergie om de magnetische motor te starten. Eenmaal in bedrijf, draait het uiteindelijk volledig zelfvoorzienend en produceert het op duurzame wijze elektriciteit. Een droom, is het niet? Het idee van de veelgeprezen perpetuum mobile machine dringt zich op, d.w.z. een machine die praktisch oneindig draait zonder externe energietoevoer en daarbij zijn eigen energie produceert.

Het probleem daarmee: Volgens de schoolfysica, kan de magnetische motor niet bestaan! Dat komt omdat het een machine is die - holistisch gezien - meer energie afgeeft dan er aan toegevoerd wordt. Hier is een vraag voor u: Kent u het veel geciteerde voorbeeld van de hommel die niet kan vliegen? Nee? Hier in het kort: natuurkundigen hebben berekend dat een hommel in principe niet kan vliegen door de verhouding tussen vleugeloppervlak en gewicht. De hommel heeft daar echter geen idee van en doet het gewoon - hij vliegt! Dit is precies wat de uitvinders van de magnetische motor beweren.

Laten we teruggaan naar de schoolfysica: al meer dan 100 jaar geleden, een slimme uitvinder genaamd Nikola Tesla in zijn talloze experimenten rond het onderwerp "vrije energie" verschillende veronderstellingen van de fysica, die tot dan als "in steen gebeiteld" werden beschouwd.

Om te begrijpen hoe de Magneetmotor werktDus laten we het principe nog eens goed bekijken. Misschien kunnen we de veronderstellingen van de schoolfysica te slim af zijn. Zoals reeds gezegd, wordt de magnetische motor eenmaal met de hand gestart en wordt dan verondersteld vrijwel oneindig te blijven draaien zonder toevoer van externe energie, dankzij de speciale opstelling en hoeveelheid magneten binnenin, die verondersteld worden de spoel en het anker binnenin constant in beweging te houden. Als iemand nu betwijfelt dat er een magnetische kracht is die er voortdurend voor zorgt dat polen worden aangetrokken en afgestoten, dan zou hij onze hele planeet Aarde in twijfel moeten trekken. Omdat de aarde met haar eveneens magnetische polen al miljoenen jaren roteert en dus volgens hetzelfde principe functioneert. Volgens de natuurkunde zou de planeet aarde helemaal niet moeten draaien, omdat er van buitenaf geen energie aan wordt toegevoegd.

Maar laten we het geheel eens op een meer gedifferentieerde manier en op een kleiner niveau bekijken. De laatste jaren heeft de wetenschap ontdekt dat zich onder de atomen verschillende andere, kleinste deeltjes bevinden die energie produceren en uitzenden. Deze elementaire deeltjes worden ook neutrino's genoemd, en zij zijn onder meer bewezen door experimenten in de vermaarde deeltjesversneller CERN in Zwitserland. In deze versneller kon ook worden bewezen dat de elementaire deeltjes sneller bewegen dan het licht - ook een veronderstelling die door de schoolfysica tot dan toe altijd werd ontkend.

De neutrino's zijn in staat overal doorheen te dringen en zo alles in beweging te houden. Wetenschappers die de magnetische motor nader bestuderen, houden deze neutrino's verantwoordelijk voor het feit dat de magnetische motor werkt. De daarin aanwezige neutrino's worden omgezet in magnetische kracht, die op haar beurt door de Magnetmotor wordt uitgezonden in de vorm van elektriciteit.

De voordelen van de magnetische motor De voordelen liggen voor de hand: er wordt zelfstandig energie geproduceerd, zonder dat er energie hoeft te worden toegevoerd. Hij produceert geen schadelijke straling, geen uitlaatgassen of andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. De magnetische motor zou dus de ultieme oplossing zijn voor alle energieproblemen in de wereld. Waarom nog niemand het heeft geproduceerd, kan alleen worden gespeculeerd. Deskundigen noemen herhaaldelijk de invloedrijke energie- en olielobby als reden.

nl_NLNederlands