Ostatnie wpisy na blogu

Natężenie pola widzenia

Jakie jest równanie określające natężenie pola w zależności od odległości?

Dla magnesu okrągłego o promieniu R i długości L, pole Bx na linii środkowej magnesu w odległości X od powierzchni można obliczyć według następującego wzoru, gdzie Br jest indukcją szczątkową materiału:

Natężenie pola widzenia
Istnieją dodatkowe wzory do obliczania pola z magnesu prostokątnego i magnesów w innych konfiguracjach.

pl_PLPolski