Krzywa B-H

Co to jest krzywa B-H (krzywa gęstości strumienia magnetycznego i pola magnetycznego)?

Krzywa B-H jest graficznym przedstawieniem zależności pomiędzy gęstością strumienia magnetycznego (B) a natężeniem pola magnetycznego (H) wymaganym do rozmagnesowania danego magnesu. Wykres ten jest drugim kwadrantem czterokwadrantowej krzywej histerezy.
Gęstość strumienia magnetycznego wzrasta proporcjonalnie do natężenia pola, aż osiągnie punkt nasycenia i staje się stała wraz ze wzrostem natężenia pola.
Gęstość strumienia magnetycznego mierzy się w Gaussach (G) lub Teslach T, gdzie 10 000 Gaussów jest równe 1 Tesli. Natężenie pola magnetycznego mierzone jest w Oerstedach (Oe). Podczas analizy materiałów anizotropowych, jeśli pole magnetyczne nie jest przyłożone równolegle lub prostopadle do osi anizotropii obiektu, pomiary krzywej B-H są nieważne.

pl_PLPolski