Ostatnie wpisy na blogu

Funkcja magnetyczna

Co robi magnes?

Magnesy wykonują następujące czynności:

  • Przyciąganie niektórych materiałów, takich jak żelazo, nikiel, kobalt, niektóre stale i inne stopy
  • Wywierają siłę przyciągającą lub odpychającą na inne magnesy (przeciwne bieguny przyciągają się, a bieguny odpychają).
  • oddziałują na przewodniki elektryczne, gdy magnes i przewodnik poruszają się względem siebie
  • Wpływają na drogę cząstek naładowanych elektrycznie poruszających się w wolnej przestrzeni

Na podstawie tych efektów magnesy przekształcają energię z jednej formy w drugą, nie tracąc przy tym trwale własnej energii.

Przykładami funkcji magnesów są:

  • Mechaniczne do mechanicznego, jak przyciąganie i odpychanie
  • Mechaniczne do elektrycznych, takich jak generatory i mikrofony
  • Elektryczne do mechanicznych, takich jak silniki, głośniki, odchylanie naładowanych cząstek.
  • Do ogrzewania mechanicznego, takiego jak urządzenia z prądami wirowymi i momentem histerezy.
  • Efekty specjalne, takie jak magnetoopór, urządzenia z efektem Halla i rezonans magnetyczny
pl_PLPolski