Diamagnetyzm

Co to znaczy, że magnes jest diamagnetyczny?

Diamagnetyzm jest rodzajem magnetyzmu, który ustawia się prostopadle do kierunku pola magnetycznego obiektu i w związku z tym ma siłę odpychającą. Wszystkie materiały są diamagnetyczne do pewnego stopnia, ale tylko wtedy, gdy są wystawione na działanie zewnętrznie przyłożonego pola magnetycznego. Efekt ten jest ogólnie słaby w większości materiałów i jest całkowicie przytłumiony w materiałach, które mają inne właściwości magnetyczne. Jednakże efekt diamagnetyzmu może być wzmocniony poprzez wprowadzenie nadprzewodników do obwodu magnetycznego.

pl_PLPolski