Ostatnie wpisy na blogu

Decyzja dotycząca trakcji

Co decyduje o sile przyciągania magnesu?

Siła przyciągania magnesu jest określona przez wartości gaussowskie i parametry geometrii magnesu. Im wyższa wartość Gaussa, tym większa siła rozciągająca dla magnesów o tej samej wielkości. Ocena gaussowska zależy od materiału, z którego wykonany jest magnes oraz od klasy. Na przykład, w przypadku magnesów neodymowych, im większa liczba N, tym wyższy współczynnik Gaussa. Tak więc, gatunek N52 ma wyższą wartość Gaussa niż N45, podobnie jak siła przyciągania dla tego samego rozmiaru magnesu.

Zwiększanie grubości magnesu jest lepsze niż zwiększanie szerokości. Ogólnie rzecz biorąc, siła przyciągania jest proporcjonalna do grubości magnesu i powierzchni styku. Wzrost grubości jest zatem lepszy niż wzrost szerokości, chyba że grubość jest równa lub większa od szerokości.

Wybór magnesu okrągłego jest lepszy niż prostokątnego. Ponieważ koło ma większą powierzchnię niż prostokąt przy tym samym obwodzie, uzyskuje się silniejszy magnes niż magnes prostokątny przy tej samej masie magnesu.

Na koniec należy wybrać magnesy w następującej kolejności,

  • Jeśli można użyć magnesu okrągłego, należy wybrać magnes okrągły zamiast prostokątnego.
  • Zwiększanie grubości przed zwiększeniem powierzchni styku, chyba że grubość jest równa lub większa od szerokości.
pl_PLPolski