Blog - laatste nieuws

Maximaal energieproduct (BHmax)

Wat betekent de term Maximaal Energie Product (BHmax)?

Het maximale energieproduct van een magneet wordt uitgedrukt in "Mega-Gauss Oersteds" (MGOe) wordt gemeten. Dit staat bekend als de maximale energieproductwaarde en is de belangrijkste indicator voor de "sterkte" van een magneet. In het algemeen geldt dat hoe hoger de waarde van het maximale energieproduct is, hoe groter het magnetische veld is dat de magneet bij een bepaalde toepassing zal produceren. Bij de indeling in neodymiumsoorten staan de twee getallen in een soortnaam (bv. N42) voor het maximale energieproduct voor die soort. Hoe hoger de waarde, hoe groter de magnetische veldsterkte die de magneet in een bepaalde toepassing uitoefent en hoe kleiner het vereiste magnetische volume.
(BH)max is een product van de remanentie (Br) en de coërciviteit (Hc) en vertegenwoordigt het gebied onder het diagram van de hysteresislus van het tweede kwadrant.
Elke neodymiummagneet heeft een bijbehorend maximaal energieproduct, dat wordt weergegeven op de pagina "Neodymiummagneetkwaliteiten" van het Technologiecentrum.

nl_NLNederlands