Blog - laatste nieuws

Ferromagnetisme

Wat is de betekenis van ferromagnetisme?

Ferromagnetisme is de eigenschap van een materiaal waarin deeltjes (magnetische momenten genaamd) zich parallel aan elkaar rangschikken in aanwezigheid van een magnetisch veld. Deze deeltjes blijven gerangschikt, zelfs wanneer de magneet wordt verwijderd, waarbij magnetisme optreedt op atomair niveau en het veld een rechtstreeks effect heeft op de elektronen in een atoom. Elektronen die in tegengestelde richting draaien kunnen zich in dezelfde baan van het atoom bevinden en zelfs van baan veranderen, waardoor ze een sterkere afstoting krijgen. Hierdoor kunnen elektronen zich parallel rangschikken en dit resulteert in de parallelle structuur van ferromagnetische materialen, zoals ijzer en nikkel. Ook de temperatuur heeft een sterke invloed op ferromagnetische materialen.

nl_NLNederlands