Blog - laatste nieuws

B-H-curve

Wat is een B-H curve (magnetische fluxdichtheid-magnetisch veld curve)?

De B-H-curve is een grafische weergave van het verband tussen de magnetische fluxdichtheid (B) en de magnetische veldsterkte (H) die nodig is om een bepaalde magneet te demagnetiseren. Deze grafiek is het tweede kwadrant van een hysteresiscurve met vier kwadranten.
De magnetische fluxdichtheid neemt evenredig toe met de veldsterkte totdat een verzadigingspunt is bereikt en wordt constant naarmate de veldsterkte toeneemt.
Magnetische fluxdichtheid wordt gemeten in Gauss (G) of Tesla T, waarbij 10.000 Gauss gelijk is aan 1 Tesla. De magnetische veldsterkte wordt gemeten in Oersteds (Oe). Bij de analyse van anisotrope materialen zijn de metingen van de B-H-kromme ongeldig indien het magnetisch veld niet evenwijdig aan of loodrecht op de anisotropie-as van het object wordt aangelegd.

nl_NLNederlands