Blog - laatste nieuws

Anisotroop

Wat betekent de term anisotroop?

Een magneet wordt anisotroop genoemd wanneer alle magnetische domeinen in dezelfde richting liggen. Dit wordt bereikt tijdens het fabricageproces en zorgt ervoor dat de gebieden 100% in dezelfde richting zijn uitgelijnd om maximale magnetische prestaties te leveren. Deze richting wordt de "magnetische as" genoemd.
De uitlijning wordt bereikt door elke magneet op een kritiek punt tijdens het fabricageproces bloot te stellen aan een sterk elektromagnetisch veld, waardoor de gebieden parallel aan het toegepaste elektromagnetische veld worden "vergrendeld".
Een anisotrope magneet kan alleen worden gemagnetiseerd in de richting die bij de fabricage is vastgesteld (langs de magnetische as); pogingen om de magneet in een andere richting te magnetiseren zullen tot gevolg hebben dat er geen magnetisme optreedt. Anisotrope magneten zijn veel sterker dan isotrope magneten, die willekeurig georiënteerde magnetische gebieden hebben die veel minder magnetisme produceren. Isotrope magneten hebben echter het voordeel dat zij in elke richting kunnen worden gemagnetiseerd.

nl_NLNederlands