Remanencja

Co to jest remanencja?

Magnetyzm rezydualny to namagnesowanie, które pozostaje w materiale ferromagnetycznym (takim jak żelazo) po usunięciu zewnętrznego pola magnetycznego. Remanencja występuje w materiałach ferromagnetycznych i jest to gęstość strumienia, którą zachowuje materiał magnetyczny. Wysokie wartości remanencji i koercji są szczególnie wymagane dla magnesów trwałych, dlatego też Magnesy utrzymują silne pole i nie ulegają rozmagnesowaniu w wyniku reakcji na zewnętrzne oddziaływania magnetyczne.

pl_PLPolski