Ostatnie wpisy na blogu

Informacje o magnesach

Jak mogę wykorzystać informacje o magnesach?

Mając wielkość magnesu, można oszacować, jak duży strumień magnetyczny będą emitować różne materiały na określoną odległość. Informacje te można również wykorzystać do porównania jednego materiału z drugim.

Przykład: O ile większy strumień wytworzy magnes neodymowy klasy 35 w porównaniu z ceramicznym klasy 5 w danej odległości? Po prostu podziel Br ceramiki neo 35 przez Br ceramiki klasy 5 (12300/3950), aby otrzymać 3,1. Oznacza to, że neo klasy 35 emituje 3,1 razy więcej strumienia świetlnego niż ceramiczna klasa 5 tej samej wielkości na daną odległość.

Na podstawie wymaganego strumienia w stałej odległości od magnesu można oszacować, jaka objętość magnesu jest wymagana dla różnych materiałów magnetycznych.

Przykład: Jaka ilość magnesów ceramicznych-5 da taki sam strumień jak magnes neodymowy-35 w danej odległości? Wystarczy podzielić BHmax neo-35 przez BHmax ceramiki-5 (35/3,6), aby otrzymać 9,7. Oznacza to, że objętość magnesów ceramic-5 musiałaby być 9,7 razy większa od objętości magnesu neo-35, aby uzyskać ten sam strumień.

pl_PLPolski