Przymus

Co to znaczy koercja?

Koercja, czyli natężenie pola koercyjnego, jest miarą trwałości magnesu lub wielkości siły magnetycznej potrzebnej do odwrócenia jego namagnesowania. Koercja jest zwykle mierzona w jednostkach takich jak oersted lub ampery i oznaczana skrótem Hc. Materiały o dużej koercji wymagają silnych pól magnetycznych do namagnesowania lub rozmagnesowania. Koercja jest zatem definiowana jako wartość pola magnetyzującego wymagana do powrotu namagnesowania magnesu do zera po jego namagnesowaniu. Koercja zmienia się również w zależności od składu i struktury materiału i może być zmieniona poprzez obróbkę na zimno. Koercja może być również mierzona za pomocą magnetometru.

pl_PLPolski