Diamagnetyzm

Co oznacza termin magnetyczny diamagnetyzm?

Diamagnetyzm odnosi się do zdolności materiału do wytwarzania przeciwstawnego pola magnetycznego, gdy jest on wystawiony na działanie silnego pola magnetycznego. Efekt ten powstaje w wyniku zmiany orbity elektronów, które tworzą małe prądy, aby zbliżyć się do Magnetyzm z innych źródeł. Wiele materiałów niemagnetycznych posiada właściwości diamagnetyzmu, jak np. woda, drewno, rośliny, zwierzęta i ludzie, przy czym węgiel i bizmut są najsilniejszymi materiałami diamagnetycznymi. Związki organiczne, takie jak ropa naftowa, i metale ciężkie, takie jak złoto lub rtęć, są również bardzo silne diamagnetycznych materiałów. Miliony razy słabszy od zwykłej siły magnetycznej, diamagnetyzm w odpowiednich okolicznościach może również powodować lewitację. Materiały diamagnetyczne są również odpychane przez zewnętrzne siły magnetyczne z powodu prądów wirowych, które tworzą się w ich polu magnetycznym.

pl_PLPolski